Dung môi pha sơn - Kiến thức và lưu ý để sử dụng hiệu quả cho công việc

Mục Lục
Mục Lục
Mục Lục

Dung môi pha sơn là một loại dung môi quan trọng trong ngành công nghiệp sơn. Với vai trò là chất kết dính, dung môi pha sơn được sử dụng để giúp hỗn hợp sơn có thể dễ dàng được pha chế và ứng dụng lên bề mặt của vật liệu cần sơn. Trong đó, dung môi pha sơn đóng vai trò quan trọng như một chất tạo độ nhớt, điều chỉnh độ bóng và khô nhanh của lớp sơn.